Close

Протягом тисячоліть фермери визнавали важливість бджіл для виробництва меду і для отримання рясних врожаїв. Таким чином, люди довгий час практикували мистецтво бджільництва, утримання та догляду за бджолиними колоніями, щоб допомогти їм вирощувати урожай і купувати мед, бджолиний віск і інші природні матеріали. Бджільництво походить віл 13000 р до н.е. У той час єгиптяни використовувала кошики та інші матеріали в якості будинків для бджолиних сімей, аби вони могли допомогти забезпечити запилення свого урожаю.

В Україні бджільництво історично було важливим промислом. Ще за часів Київської Русі на її території було близько 50 млн бджолиних сімей, приблизно така кількість сімей сьогодні налічу­ється в світі. Наша держава входить до першої п’ятірки як за чисель­ністю бджолиних сімей (близько 3 млн), так і виробництвом про­дукції. До-речі, саме наш співвітчизник П.І. Проко­пович у 1814 р. розробив перший у світі вулик, який надав змогу розширити знання з біології про життя бджіл, розробити сучасні техно­логії отримання продукції бджільництва.